OO Magyar Védelmiipari Szövetség - Működés

Működés


  1. Védelmiipar c. újság
  2. www.vedelmiipar.hu web oldal
  3. Védelmiipari Kézikönyv

 Fentieken túl felhasználja az írott és elektronikus sajtó, médiák által nyújtott lehetőségeket.

Magyar Védelmiipari Szövetség legfontosabb céljai közöt szerepel a magyar hadiipar fejlesztése, hogy ez az iparág, amely nemzetgazdaságunknak is szükségszerű része, hasonló színvonalat érjen el, mint a világ vezető országaiban. Szövetségünk ezért fontosnak tartja külföldi, hasonló tevékenységet végző szervezetekkel való kapcsolatok kiépítését, illetve a már meglévő kapcsolatok megőrzését, megszilárdítását. A 2000-es és 2001-es évben több külföldi szervezettel folytattunk megbeszélést, különböző szemináriumokon, konferenciákon vettünk részt. 2000 szeptemberében a Holland Hadiipari Export Egyesülettel és az ABM AMRO bankkal együtt rendeztünk egy szemináriumot, ami többek között a Honvédelmi Minisztérium és a Gazdasági Minisztérium képviselői is jelen voltak. A megbeszélésen holland parnereink egy olyan -a gyakorlatban már bevált- modellt ismertettek, amely az állam, a hazai privát védelmi szféra és a pénzügyi források közös részvételével lehetővé teszi több évre kiterjedő projectek finanszírozását, s végső soron az állam által kijelölt haditechnikai célok elérését.
2001 januárjában a Varsóban megrendezett Visegrádi Országok Védelmi Iparának I. Fórumán vettünk részt. A megbeszélésen a jelenlevők megállapították, hogy bár a négy ország védelmiiparának múltja különböző, a jövőben mégis szükséges az együttműködés a közös célok elérése érdekében.
2001. április 17-25. között a hagyományosan megrendezendő SECOB konferencián Franciaországban képviseltük Magyarországot. A megbeszélés sokban hozzásegítette a két országot ahhoz, hogy jobban megismerjék egymás iparát, működési modelljét. Szövetségünk feladatokat vállalt a NATO szervezetén belül működő NIAG-ben is.
Bár eddig kevés tanulmány elkészítésében tudtunk közreműködni, a jövőben mindenképpen szeretnénk nagyobb szerepet vállalni a NIAG munkájának segítésében. A következő évekre szóló terveink között szerepel külföldi kapcsolataink építése, más országok védelmiiparának alaposabb megismerése. Törekszünk továbbra is arra, hogy a magyar védeliipar világszínvonalúvá váljon, hiszen eme iparág megfelelő fejlettsége az ország működéséhez szükséges és elengedhetelen feltétel.
MagyarVédelmiipari Szövetség - NATO-kapcsolatok

A magyar védelmiipar fejlesztése érdekében nagyon fontos a Magyar Védelmiipari Szövetség nemzetközi kapcsolatainak kiépítése és megszilárdítása, de ezen belül is kiemelkedő jelentőséggel bír a NATO-val való együttműködés.
Magyarország 1999-es a NATO-hoz való csatlakozása után nyilvánvaló, hogy az országnak feladatot kell vállalnia a nemzetközi szervezet munkájában, így szövetségünknek is kötelessége, hogy tanácsaival és tapasztalataival segítse a NIAG (NATO, Ipari Tanácsadó Testület) tevékenységét.
A NIAG a NATO szervezetén belül működő, ipari szakemberekből, ipari éredekképviseleti szervek tagjaiból és közvetlenül az iparban dolgozókból álló tanácsadó szerv, amelynek jelenleg 19 tagja van. A nemzeti hadiipart szövetségünkhöz hasonló társadalmi szervezetek képviselik, ezért a NIAG-ben folyó tevékenység nemcsak a Magyar Védelmiipari Szövetség és a NATO közötti kapcsolatrendszer fejlesztését jelenti, hanem a magyar hadiipar és a NATO-országok hadiipara közötti együttműködést is elősegíti.
Szövetségünk fő feladata a NIAG-ben a tanácsadás, szeretnénk, ha szakembereink ismeretei és eddigi tapasztalataink sokban hozzásegítenék a szervezetet az eredményes működéshez. Mindeddig kevés tanulmány elkészítésében tudtunk részt venni, de a jövőben mindenképpen szeretnénk nagyobb részt vállalni a közös munkából.
1999-ben magyar segítséggel készült el az a tanulmány, amelyen a pilótanélküli repülőgépek project alapult, s amelynél a résztvevő cég a TKI volt. 2001-ben az NBC respirátorok interoperabilitása projectben a RESPIRATOR Rt. vett részt. A projectvezető török professzor nagyon elégedett volt a magyar társaság munkájával. Bár Magyarország -korlátozott lehetőségei miatt- nem játszhat olyan fontos szerepet a nemzetközi szervezetben, mint más, fejlettebb gazdasággal rendelkező országok, ennek ellenére szövetségünk szeretne a jövőben több feladatot vállalni a NIAG munkájában, s arra törekszünk, hogy minél több magyar cég bekapcsolódjon a szervezet tevékenységébe.